Allemansrätten

Som svensk är det lätt att ta de rättigheter vi får genom allemansrätten för givet. Tittar man dock närmare på hur reglerna ser ut i majoriteten av världens länder så får man kanske ett annat perspektiv. Vi bör vi alla känna tacksamhet över den otroliga frihet vi åtnjuter här i Sverige. Allemansrätten ger oss fantastiskt stora möjligheter att vistas fritt ute i skog och mark, något som man bara kan drömma om i många andra länder.

I stora delar av världen är äganderätten så pass stark att människors möjligheter att röra sig på privat mark kraftigt begränsas. Även om vi har stora friheter att röra oss fritt i Sveriges vackra natur så bör vi alla tänka till lite extra på de skyldigheter som även kommer med dessa friheter. För att upprätthålla den de fantastiska möjligheter vi ges genom allemansrätten gäller så klart att vi även sköter våra förpliktelser så att detta system kan upprätthållas, även för kommande generationer.

Vad är allemansrätten?

Allemansrätten är lagar och regler som gör det möjligt för oss att röra oss fritt och i stort sett obehindrat ute i den svenska naturen. Allemansrätten ger oss långtgående friheter att röra oss inne på mark som ägs av andra än oss själva. På detta sätt får alla svenskar möjlighet att njuta av den fantastiskt fina natur som finns i vårt avlånga land.

Allemansrätten har en mängd olika begränsningar beroende på var du är, vad du vill göra och vilken tid på året det är. Därför är det viktigt att vara påläst om vad som gäller, så att du inte gör några misstag och därmed bryter mot lagen.

Man kan kortfattat säga att för att följa de regler som gäller för allemansrätten så får du inte störa och inte förstöra.

Stör inte djurlivet

När man är ute i skog och mark så gäller det att undvika att störa djurlivet. Genom att störa eller åsamka skada på djurlivet så kan det med stor sannolikhet vara så att du bryter mot de regler som omfattas av allemansrätten.

Det är också viktigt att notera att olika regler kan gälla beroende på vilken tid på året det är. Många djurarter måste exempelvis skyddas under den tid de får sina ungar. Genom att störa djuren under denna känsliga tid kan man orsaka skador som riskerar att minska hela populationen. Fåglar är exempel på djur som är särskilt känsliga under sin häckningsperiod. Därför finns särskilda regler som förbjuder dig från att vandra eller vistas i områden där fåglarna häckar. Häckningsperioden omfattar hela tidsrymden från parningslek och parning tills dess att fåglarnas ungar lämnat sina bon.

Tältning

Det är i de flesta fall tillåtet att sätta upp ett tält i naturen för att spendera natten där. Man får inte slå läger under upprepade dygn på ett och samma ställe, så det gäller därför att röra på sig om man ska vara ute och campa under en längre period. Man får heller inte campa nära markägarens bostadshus så att man riskerar att störa denne.

Det är inte tillåtet att skada mark som kan vara av värde. Det är därför exempelvis inte tillåtet att sätta upp tältet på jordbruksmark, betesmark som är under användning eller i planteringar.

Det kan även vara förbjudet att sätta upp sitt tält i särskilda friluftsområden. Friluftsområdena är avsedda för att kunna avnjutas av allmänheten för motion och rekreation. Genom att sätta upp ett tält här så kan man minska framkomligheten och göra upplevelsen sämre för besökarna. Man kan kolla med kommunen angående vilka lokala föreskrifter som gäller i det aktuella området. På samma sätt kan speciella regler gälla i naturreservat och nationalparker. Genom att kontakta kommun eller länsstyrelse så kan man säkerställa att det inte råder några förbud mot att sätta upp tält i området.

Rättigheter och skyldigheter

Det finns en mängd trevliga och givande aktiviteter tillåts göra ute i naturen genom allemansrätten. Med dessa rättigheter kommer även skyldigheter. Vi kan endast åtnjuta dessa rättigheter om vi utför aktiviteterna inom de uppsatta ramarna och genom att vi följer de förpliktelser som kommer med dem.

Eldning

Att göra upp en lägereld har en praktiskt funktion och kan även göra vandringen trevligare. Innan man gör upp en eld måste man dock se till att det är tillåtet i området. Det gäller också att ha koll på tillfälliga eldningsförbud som kan gälla när det är torrt ute. Även om det är tillåtet att göra upp eld så har du alltid själv ansvar för att se till att elden inte sprider sig. Elden får inte skada växter eller djur och när du eldat klart så gäller det att återställa platsen igen.

Cykling

Att ge sig ut i naturen på cykel kan vara en upplevelse i sig. Cyklingen ger också möjlighet att täcka större områden än vad som är möjligt till fots. Allemansrätten ger möjlighet att cykla på enskilda vägar och i naturen. Man får dock inte skada marken när man cyklar, så det gäller att välja sin färdväg med omsorg. Självklart får man inte cykla över privata tomter eller planteringar eller liknande.

Plocka bär, svamp och blommor

Allemansrätten ger fantastiska möjligheter att plocka bär, svampar och blommor ute i det fria. Den svenska naturen kan vid rätt tillfällen på året vara mycket rik på dessa skatter. Tänk dock på att vissa växter kan vara fridlysta och därmed förbjudna att plocka. Tänkt också på att det kan gälla särskilda regler i naturreservat och nationalparker som skiljer från naturen i övrigt.

Mer information

SkogsSverige

Naturvårdsverket