Att välja ställplats

När man är ute på äventyr med sitt taktält så uppstår ibland frågor gällande var det är ok respektive inte ok att stanna till för natten. En del använder sitt taktält som extra sovplats när de besöker bekanta. Att parkera bil med taktält på privat egendom är självklart inga problem så länge man har markägarens godkännande. Att resa sitt taktält på en campingplats är också en odramatisk och problemfri händelse.

Om man däremot är ute och kör och vill kunna stanna till vid ställen som inte är avsedda för camping så kan det däremot bli mera klurigt. Tack vare att man inte behöver sätta några tältpinnar i marken så är det dock relativt smidigt att slå läger med sitt taktält. Eftersom tältet står på bilen så räknas det som att du sover i bilen när övernattar. Nedan försöker vi bringa lite klarhet i vilka regler som finns och vad du bör tänka på när du slår läger.

Parkeringsreglerna

Eftersom man inte inte behöver slå ner några tältpinnar när man tältar med taktält så är det oftast i princip bara de lokala parkeringsreglerna man behöver följa. Parkeringsreglerna sätts på lokal nivå så är du ute och campar med ditt taktält så är det reglerna i den kommun du befinner dig i för tillfället som gäller.

Observera att du enbart få stå med själva bilen på ”marken” för att situationen ska falla under parkeringsreglementet. Om du ställer ut möblemang såsom campingstolar eller liknande så kan det bedömas som att du campar. Självklart får du ha själva taktältet utvecklat och sova i det samtidigt som du ”parkerat”.

Terrängkörning

Terrängkörning är generellt inte tillåtet. Detta innebär att man får hålla sig till vägar och vägkanter när man är ute och kör med sitt taktält. Man får inte ge sig in i naturmark med sitt fordon. Detta innebär att man inte får köra eller parkera på exempelvis ängar, stränder eller i skogen. Självklart är det tillåtet att parkera och campa i sitt taktält på uppställningsplatser och parkeringsplatser som är avsedda för biltrafik.

Terrängkörningslagen finns till för att skydda vår natur. Att köra med fordon i naturen kan göra större skada än man kanske kan tro. Både djurliv och växtliv kan ta oreparerbar skada av däckens framfart. För att vi ska kunna njuta av att campa i naturen även i framtiden är det därför viktigt att du respekterar reglerna. Att bryta mot terrängkörningslagen kan också ge rent rättsliga påföljder om du blir upptäckt.

Vad är uppställning?

Om du skulle ställa fram utrustning för exempelvis matlagning eller utemöbler framför ditt fordon med taktält så ser det plötsligt ut som att du tänkt stanna en längre tid. Även en markis framför tältet för att ge skugga för vistelse på marknivå kan ha denna effekt. Om man ”slår läger” på detta sätt finns risken att myndigheterna betraktar din vistelse som camping. När en parkering övergår i camping är det helt andra regler som gäller. I de flesta kommuner är camping hårt reglerat. På många ställen är det dessutom helt förbjudet.

Att campa i mer befolkade områden är oftast inte tillåtet. Att parkera bilen och spendera natten i sitt taktält är däremot i regel tillåtet. Vissa kommuner har dock även förbud mot ”övernattning” vilket i så fall skulle omfatta även att sova i bil eller taktält.

Använt sunt förnuft

Enligt våra erfarenheter går det så gott som alltid smidigt att campa med taktält. Som alltid gäller att använda sitt förnuft när man både kör och campar. Vi, såsom många andra, gillar att campa nära naturen. I mer glest befolkade områden så är det sällan någon som klagar om man parkerar sin bil över natten. Skulle det visa sig att man är i vägen för exempelvis förbipasserande trafik eller någon lantbrukare eller skogsägare så är problemet ofta lätta att lösa. Om någon ber dig att flytta bilen så gör du bäst i att följa uppmaningen. Det finns förmodligen en uppsjö av intressanta och vackra platser i närheten att upptäcka.

Om vi alla hjälps åt att visa respekt där vi parkerar så tror vi att det även i framtiden kommer vara lika lätt att campa med taktält. Självklart gäller det att vara försiktig så att man inte skadar känslig mark med sin bil. Lika självklart är att städa upp efter sig och ta med sig allt skräp när man lämnar sin nattplats.

Läs även: Saker att tänka på när man fricampar