Göra upp eld i naturen

Lägereld på grus

Att kunna göra upp en alldeles egen eld när man är ute och campar kan vara en fantastisk känsla. Vi människor är som gjorda för att kunna samlas kring en lägereld och umgås. Att vara ett gäng som sitter och lagar mat, värmer sig eller bara pratar kring lägerelden är en upplevelse i sig. Självklart får man dock inte tända en eld var som helst. Man måste också se till att man har aktuell information om vilka eldningsförbud som gäller i området man vistas i. Även om något förbud inte råder så man man även se till att underlaget man gör upp elden på är säkert. Det ska också finnas ett avstånd till objekt som lätt kan fatta eld, såsom torrt gräs, buskage eller träd.

Välj plats med omsorg

Grilla med vännerna

Innan man tänder sin eld så gäller det att man hittat en plats som är lämplig för ändamålet. Ska man förutom elda även campa så får man också se till att det är ok att stanna där för natten. Man får aldrig elda på platser där det finns risk att elden sprider sig till omkringliggande vegetation. Därför är det lämpligt att elda på exempelvis sand eller grus. Platsen bör också har behörigt avstånd till vegetation eller annat som kan fatta eld i omgivningen. Tänk också på att inte elda i närheten av myrstackar. Dels så kan myrorna ta skada om elden sprider sig, och dels så är materialet i myrstackar ofta av lättantändlig karaktär.

En varningens finger bör här också höjas för att elda på klipphällar. Att elda på en klippa eller stor sten kan vid en första anblick tyckas säkert och bra. Att elda på klippor kan dock medföra skador som inte går att reparera. Om man värmer upp klipphällen tillräckligt så riskerar den nämligen att spricka. Som alltid när man är i naturen så gäller regeln att man ska kunna lämna platsen i samma skick som man fann den.

Tända elden

Det svåraste momentet när man ska göra upp en eld i naturen är att få fart på elden. Har man med sig en tändare, tändstickor eller tändstål är det förmodligen inga problem att få till en gnista som antänder materialet. Att sedan få till en livskraftig eld som inte blåses ut av vindar eller slocknar av brist på lämpligt bränsle är däremot en större utmaning. När elden nått en viss styrka så går det mesta av sig självt. Det enda man behöver göra när man fått till en livskraftig brasa är att lägga till mer bränsle i form av ved eller pinnar om man vill att den ska hålla igång under lång tid.

Rätt material

För att få eld från första början gäller det att man tänder rätt material. Att försöka få eld på allt för grova pinnar utan något mer lättantändligt kan visa sig vara ett projekt som är dömt att misslyckas. Elden behöver något mer lättarbetat bränsle innan hettan finns för att pinnar och ved ska börja förbrännas. När vi gör upp eld i naturen så föredrar vi att ha med oss lite tidningspapper. Tidningspapper brinner i princip av sig självt när man tänder eld på det. Genom att skrynkla ihop tidningspapper och lägga i botten med lite pinnar och naturligt bränsle från skogen ovanpå så driver det brinnande tidningspappret elden tills pinnarna brinner. I början är det bra med så smått bränsle som möjligt. När de mindre pinnarna brunnit en stund kan man addera ytterligare fler och grövre pinnar eller ved till brasan.

Om man inte har med sig något tidningspapper så får man jobba med det man har. I naturen kan man hitta mossa, gräs och löv som man kan använda för att få till den där första elden som förhoppningsvis kommer antända det lite grövre materialet.

Kniven är ett bra verktyg för att skapa tändved

Tändved

När man är ute i naturen och campar så är det så klart bra att ha med sig en bra kniv. Om man har en kniv så kan man tälja till tändmaterial av pinnar. Genom att göra mindre bitar av pinnarna så är det lättare för elden att få fart. Tälj till en mängd småbitar av veden så kommer du se att elden snabbt får bränsle att växa sig större. Här är det så klart oerhört viktigt att tändmaterialet är helt torrt. Att försöka få till den där första elden med blött material är något vi skulle avråda från. När du väl fått till en lite mer livskraftig brasa är det dock oftast inget problem om veden man lägger på är lite fuktig.

Frihet under ansvar

I Sverige har vi vår fantastiska allemansrätt som gör att vi får mycket frihet i naturen. Vi kan campa och göra upp en lägereld på många ställen utan att behöva fråga om lov. Med frihet kommer dock ansvar. Om man väljer att slå läger så gäller det även att man återställer platsen efter sig. Detta gäller särskilt om man eldat då den synliga åverkan kan bli rätt så påtaglig efter elden har brunnit ut.

När man eldat färdigt och ska lämna platsen så gäller det så klart först och främst att man ser till att elden är helt släkt. Lite glöd har potential att skapa en katastrof. Även om man inte tror det, så räcker det med att lite glöd ligger och pyr för att en hel skogsbrand ska kunna startas. Man vet aldrig när vinden vänder och plötsligt blåser liv i en eld som man trodde var helt död. Ta därför alltid det säkra över det osäkra och se till att elden och även glöden är helt släckt innan du lämnar platsen. Se även till att städa upp efter dig. Helst ska det inte synas att du eldat på platsen.

Ta med dig skräpet

Självklart är det även viktigt att man städar undan allt annat efter sig. Att lämna skräp i naturen är förhoppningsvis något som alla lärt sig att undvika. Har man suttit vid en lägereld så är chansen även stor att man lagat mat och ätit på platsen. Vissa tror helt felaktigt att det är okej att lämna matresterna i naturen. Även om vissa matrester bryts ner med tiden så är det inte ok att bara slänga dem på sin campingplats för dagen. Att lämna matrester ser skräpigt ut och kan störa markägare och medmänniskor. Matrester kan även utgöra en fara för vilda djur. Exempelvis kan det finnas bakterier i kött som som kan orsaka sjukdomar hos djur som exempelvis vildsvin. Dessa sjukdomar riskerar senare föra vidare till hela populationer av djur.